Błąd

Dostępne serwisy

Serwisy internetowe, do których można logować się korzystająć z Punktu Logowania PCSS.

Pomoc

Czym jest Punkt Logowania PCSS?

Punkt Logowania PCSS (PL) jest usługą udostępniającą mechanizm jednokrotnego logowania (ang. single sign-on) do zaufanych serwisów internetowych. Użytkownik logując się do dowolnej z aplikacji współdziałających z PL otrzymuje dostęp do wszystkich pozostałych bez konieczności ponownego podawania hasła.

Wykorzystanie Punktu Logowania zapewnia ochronę haseł oraz danych użytkowników ograniczając ich przetwarzania przez zewnętrzne usługi.

Czym są zaufane serwisy internetowe?

Zaufane serwisy internetowe to usługi, z którymi Punkt Logowania wymienia informacje o użytkownikach z wykorzystaniem standardu SAML 2.0. Pełna lista zaufanych aplikacji dostępna jest w zakładce „Dostępne serwisy”.

Identyfikator i hasło

Podczas logowania należy podać identyfikator i hasło zgodne z posiadanym kontem LDAP PCSS.

Bezpieczeństwo

Korzystając z PL należy zweryfikować wiarygodność formularza logowania:

  • strona musi być udostępniona poprzez protokół HTTPS,
  • strona musi być chroniona certyfikatem wystawionym dla sso.man.poznan.pl (organizacja PCSS) przez TERENA SSL CA (organizacja TERENA).

Jeśli strona PL nie spełnia któregokolwiek z powyższych warunków należy zrezygnować z logowania oraz niezwłocznie skontaktować się z administratorem.

Po zakończeniu pracy należy wylogować się ze wszystkich serwisów oraz zamknąć przeglądarkę.

Kontakt

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul. Noskowskiego 10, 61-704 Poznań

Kontakt:
sso@man.poznan.pl